ورکشاپ سه روزه‌ی اعمار بندها با در نظرداشت مسایل جیولوژی و جیوتخنیکی امروز در وزارت انرژی و آب تدویر یافت

ورکشاپ سه روزه‌ی اعمار بندها با در نظرداشت مسایل جیولوژی و جیوتخنیکی امروز در وزارت انرژی و آب تدویر یافت

ورکشاپ سه روزه‌ی اعمار بندها با در نظر داشت مسایل جیولوژی و جیوتخنیکی با اشتراک انجنیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب

با حضور مسوولان و کارمندان ریاست انسجام پروژه‌ها، پروژه IRDP ، مسوولان FَََAO و متخصصان بین المللی در وزارت انرژی و آب تدویر یافت.

انجنیر سید شریف شبیر مشاور ارشد وزارت انرژی و آب در مورد جزییات ورکشاپ گفت: در این ورکشاپ مسایل مهمی به بحث گرفته خواهد شد

و متخصصان بین المللی روش‌های تحقیق در مورد مصئونیت بندها، زلزله، تهداب‌‌های بندها و دیگر مسایل اساسی را مطرح خواهند کرد.

سپس انجنیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از تلاش‌های مسوولان IRDP و FAO در راستادی برنامه‌های آموزشی شان

ابراز قدردانی نموده، تاکید کرد: تا اکنون در افغانستان بندهای ساخته شده است، اما در مورد مصئونیت بندها آموزش‌ها و اقدامات لازم را روی دست نگرفته ایم. از مسوولان

ریاست انسجام پروژه‌ها، پروژه‌ی IRDP و FAO به خاطر برگزاری این ورکشاپ‌ سپاسگزاریم. انجنیر همچنان یادآور شد که ما باید در مورد مصئونیت بندها کارهای جدی

را روی دست گیریم، تا نه تنها بندهای ما که با بسیار مشکلات ساخته می‌شود در امان بماند، بلکه مردمی که در پایین دست زندگی می‌کنند و روی بندهای ساخته شده امید می بندند از خطرات بی ثباتی بندها در امان بمانند.

در ادامه انجنیر محمد گل حمیدی مدیر پروژه‌یIRDP ضمن ابراز قدردانی از اشتراک کنندگان در مورد برنامه پروژه‌ی IRDP در باره‌ی مصئونیت بندها گفت: ما

در بخش B پروژه IRDP مصئونیت بند‌ها را روی دست گرفته ایم و تا اکنون بندهای قرغه و درونته در این برنامه شامل شده است.

آقای حمیدی افزود: ما تلاش داریم در صورت کسب منابع مالی بندهای دیگری را نیز شامل این برنامه سازیم.

آقای حمیدی همچنان تاکید کرد: درنظر نگرفتن مصئونیت بندها باعث بروز خطرهای جدی در زندگی مردم، بنیادهای اقصادی روستایی، شهرها

و محیط زیست خواهد شد، بهتر این است تا تلاش‌های معیاری و عملی را در این زمینه روی دست گیریم.

در اخیر انجنیر غلام محمد عارفی سرپرست ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب ضمن سپاسگزاری از متخصصان FAO بر اشتراک مداوم و همکاران در این برنامه ها تاکید کرد .

آقای عارفی همچنان مسئله مصئونیت بندها را یکی از مسایل مهم عنوان کرد و تاکید کرد که بی توجهی به مصئونیت بندها خطرهای جدی را متوجه مردم خواهد ساخت.