قرارداد پروژه‌ی تولید برق و آبیاری خان‌آباد 2 امروز با حضورداشت جلالتماب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، میان انجنیرمحمد گل خُلمی معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد فرزاد نماینده‌ی شرکت هندی لینکوانفراتیک در قصر دلگشا، به امضا رسید.

 

قرارداد پروژه‌ی تولید برق و آبیاری خان‌آباد 2 امروز با حضورداشت جلالتماب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، میان انجنیرمحمد گل خُلمی معین انرژی

و سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد فرزاد نماینده‌ی شرکت هندی لینکوانفراتیک در قصر دلگشا، به امضا رسید.

این پروژه در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز موقعیت دارد و از طریق خط انتقال 28 کیلومتر شبکه 110 کیلوولت به سیستم برق شمال شرق و سب استیشن شهر کندز متصل خواهد شد.

انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب امروز در مرکز رسانه‌های حکومت در مورد خان‌آباد2 گفت:

این پروژه 25 میلیون دالر امریکایی هزینه دارد و کارساخت آن سه سال را دربر خواهد گرفت. آقای خُلمی همچنان یادآوری کرد که پروژه‌ی خان‌آباد2، نقش کلیدی

در تولید انرژی برق و آبیاری این ولایت دارد و می‌تواند برای مردم کندز در جهت برق‌رسانی، افزایش محصولات زراعتی، حفظ محیط‌ زیست و ایجاد شغل موثر باشد.

آقای خُلمی همچنان تاکید کرد که همکاری مردم کندز در زمینه اجرایی شدن این پروژه لازمی است.

در همین حال عبدالجبار نعیمی والی کندز از تامین امنیت این پروژه خبر داد و گفت: حکومت محلی اقدامات لازم را در جهت حفظ امنیت این پروژه روی دست گرفته است.

پروژه‌ی تولید برق و آبیاری خان‌آباد2 پس از ساخته شدن، 10.4 میگاوات برق تولید می‌کند که 18 هزار خانواده از آن به طور مستقیم مستفید خواهند شد.

همچنان از این بند، در حدود 47000 هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.