جلالتماب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب امروز با محترم خواجه عبیدوف سفیر ترکمنستان در افغانستان

جلالتماب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب امروز با محترم خواجه عبیدوف سفیر ترکمنستان در افغانستان 

و محترم آقای مراد رجب نماینده وزارت انرژی ترکمنستان در دفتر کارش ملاقات کرد

در این ملاقات دو طرف روی پروژه های مشترک از جمله پروژه خط انتقال برق 500 کیلوولت یا TAP (خط انتقال برق

از کشور ترکمنستان به افغانستان و از افغانستان به کشور پاکستان) بحث و تبادل نظر نمودند.

سفیر ترکمنستان در باره روند پیشرفت پروژه های مشترک با دولت افغانستان خواستار وضاعت شد که در ادامه

جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب از وضعیت پروژه های TAP و پروژه لین انتقال برق

به ولسوالی های قرقین و خمآب ولایت جوز جان معلومات داده. گفت: مسائل تخنیکی پروژه خط انتقال برق

به ولسوالی های قرقین و خمآب به اساس قرارداد میان دو دولت تکمیل شده است. در حال حاضر بخش حقوقی پروژه زیر مطالعه است که طی هفته آینده نهایی می شود.

در اخیر محترم خواجه عبیدوف سفیر ترکمنستان در کابل با ابراز قدر دانی از فعالیت های وزارت انرژی و آب

بر همکاری مشترک کشور اش با دولت افغانستان در تطبیق پروژه های زیر بنایی تاکید کرد.