ورکشاپ آموزشی زیر نام "آموزش سافت ویر احصاییه و ارقام انرژی برای افغانستان" امروز برای نمایندگان نهاد های عضو سازمان سارک درافغانستان در هتل انتر کانتیننتال کابل راه اندازی شد.

 

ورکشاپ آموزشی زیر نام "آموزش سافت ویر احصاییه و ارقام انرژی برای افغانستان" امروز برای نمایندگان نهاد های عضو سازمان سارک درافغانستان در هتل انتر کانتیننتال کابل راه اندازی شد.

دسترسی به انرژی یک نیاز بشری جهت رشد اقتصادی ایجاد شغل جدید و تغییر در زنده گی مردم بوده نقش

مهم و ارزنده دارد که متاسفانه بیش از یک میلیارد نفر در جهان دسترسی به انرژی برق ندارند.

جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب ضمن قدردانی از سازمان سارک در ورکشاپ آموزشی

دو روزه سافت ویر جهت جمع آوری دیتای انرژی تحلیل و تجزیه ارقام انرژی افغانستان که از طرف سازمان انرژی سارک در کابل امروز دوشنبه ۹ میزان تدویر یافت بیان داشت.

محترم خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب در ادامه گفت از شروع حکومت وحدت ملی ۹ ولایت به شبکه ملی برق وصل گردیده است زیادتر آن

از منابع وارداتی و هم از تولیدات داخلی تامین گردیده است که کار در سایر ولایات ادامه دارد.

سرپرست وزارت انرژی وآب در ادامه گفت: افغانستان پوتنسیال خوب آبی، خورشیدی و بادی را دارا می باشد که استفاده از ان بدون شرکت سکتور خصوصی، دولت

به تنهایی نمیتواند به آن برسد ما از سرمایه گذاری سکتور خصوصی و استادان اکادمیک در تحقق این امر مهم استقبال می نمایم که باعث ایجاد شغل، بهبود اقتصاد

و باعث تغییر در زنده گی مردم میگردد سرپرست وزارت انرژی وآب افرود: با استفاده از دیتای دقیق و تجارب دیگر کشور ها به آن دست می یابیم و به خود کفایی انرژی می رسیم

یکبار دیگر از سازمان سارک که افغانستان هم عضویت آنرا دارد از همکاری های همیشگی شان تشکری می نمایم برای همه تان ورکشاپ خوب و آموزنده آرزو می نمایم.

درین ورکشاپ که نماینده گان از ۱۴ ارگان دولتی اشتراک نموده اند توسط محمد فیضان ترینر انرژی سازمان سارک در مورد دیتاهای انرژی، نقش احصائیه انرژی در کشور،

سیستم عرضه انرژی و چگونگی جمع آوری ارقام انرژی، تحلیل ارقام و دیتا های انرژی آموزش داده می شود.