محترم آقای رنجیت لامیچ مسوول سرمایه گذاری بخش انرژی بانک جهانی و همراهان اش امروز با جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب دیدار و روی همکاری های بانک جهانی با این وزارت بحث و گفتگو کردند.

 

محترم آقای رنجیت لامیچ مسوول سرمایه گذاری بخش انرژی بانک جهانی و همراهان اش امروز با جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب دیدار و روی همکاری های بانک جهانی با این وزارت بحث و گفتگو کردند.

در این ملاقات روی بخش های سرمایه گذاری سکتور خصوصی، افزایش ظرفیت اداره تنظیم خدمات انرژی برق، همکاری روی چندین پروژه

 

در بخش انرژی و شامل ساختن ولایت های بیشتر زیر پوشش بانک جهانی بحث شد. آقای رنجیت لامیچ از وزارت انرژی و آب

خواست تا پلان سه ساله بخش انرژی را با بانک جهانی شریک سازد.

در ادامه جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب از همکاری های بانک جهانی قدر دانی کرد. آقای خُلمی گفت وزارت انرژی وآب

در بخش های افزایش ظرفیت ادره تنظیم خدمات انرژی برق، همکاری سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری روی پروژه های زیربنایی و شامل ساختن شماری دیگر

از ولایات، زیر پوشش حمایت بانک جهانی خواستار همکاری است. در همین حال آقای رنجیت لامیچ وعده سپرد تا در سایر بخش ها با وزارت انرژی وآب همکاری داشته باشد.