معرفی معین انرژی

   خلص سوانح انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب                                                                                                                                                          

 انجنیر محمد گل خُلمی فرزند غلام محمد درسال 1338 هجری شمسی در ولسوالی خُلم ولایت بلخ تولد گردیده است.موصوف تحصیلات ابتدایی خویش را در یکی از مکاتب ولایت کندز به درجه اول تکمیل و بعد از امتحان اختصاصی در سال 1354 هـ.ش شامل لیسه مسلکی امریکایی تخنیک ثانوی وقت ( Afghan Institute of Technology-AIT ) رشه برق و الکترونیک شده و در سال 1357 هـ.ش به درجه اول نمره فارغ‌ التحصیل گردید. سپس، از سال 1358 الی سال 1363 هـ.ش در بخش‌های مختلف رادیو تلویزیون ملی افغانستان تا سطح مدیر فرستنده تلویزیون ایفای وظیفه نموده است.

انجنیر محمد گل خُلمی، بعداً جهت تحصیلات عالی در سال 1364 شامل پوهنتون پولی‌تخنیک کابل و در سال 1370 هـ.ش به سویه ماستر از رشته‌ی انجنیری برق فارغ التحصیل گردید.                                                                                           متأسفانه به اثر جنگ‌های تحمیلی در کشور عزیز ما افغانستان مجبور به مهاجرت به آسیای‌میانه شد و تا سقوط دوره طالبان در آن‌جا زیست می‌نمود. در جریان مهاجرت بشکل خصوصی در بخش‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فعالیت و تحصیل نموده و به تجربه و دانش مسلکی خویش افزوده است. با روی‌کار آمدن حکومت مؤقت در سال 2001 میلادی، به وطن بازگشت و به حیث ریس عمومی تیلی کمونیکشن وزارت مخابرات انتخاب و تا سال 2006 میلادی الی تبدیل نمودن                                                          

 ریاست عمومی تیلی کمونیکشن به شرکت افغان تیلی کام ایفای وظیفه نمود. موصوف در ایجاد شرکت افغان تیلی کام نقش کلیدی را داشت و مدت شش ماه سرپرست ریاست اجراییه این شرکت بود.

 دیپلوم انجنیر محمدگل خُلمی این افتخار را دارد که در جریان چندین سال کار و فعالیت در وزارت مخابرات جزء تیمی بوده که مخابرات نوین افغانستان را تهداب گذاری و شکل دادند، که امروز یکی از سکتورهای     موفق خدماتی با بیش از دو میلیارد دالر سرمایه‌گذاری و هزاران شغل جدید در کشور می‌باشد. در سال‌های کار در وزارت مخابرات در چندین کنفرانس بین‌المللی به نمایندگی از افغانستان اشتراک و ایراد بیانه نموده     است . در سال 2006 میلادی نظر به تجارب و تحصیلاتی که در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی داشت به دعوت سرمایه‌گذاران بین‌المللی از امارات متحده عربی و کوریایی جنوبی، شرکت خصوصی مخابراتی    وصل تیلی کام را ایجاد و الی سال 2013 میلادی بحیث ریس اجراییه و معاون شرکت ایفای وظیفه می نمود. قابل یاددهانی است که این شرکت با بیش از 40 میلیون دالر سرمایه‌گذاری برای بیش از 300 نفر بطور  مستقیم و صدها نفر دیگر بصورت غیر مستقیم زمینه کاریابی را مساعد گردانیده است.انجنیر محمد گل خُلمی از سال 2013 میلادی فعالیت خویش را در بخش انرژی برق با ایجاد شرکت خدمات مشورتی راهکار آغاز نمود. با همکاری نهادهای بین‌المللی روی ظرفیت‌های انرژی قابل تجدید افغانستان کار و نتیجه‌ی فعالیت چند ساله آن مطالعه تخنیکی ابتدایی «فارم انرژی بادی الجتو ولایت بلخ به ظرفیت 270 میگاوات» و اخیراً کار تحقیقاتی او مطالعه‌ی مشترک مارکیت انرژی خورشیدی افغانستان با انجمن انرژی خورشیدی جرمنی می‌باشد. که بتاریخ 26 دسمبر همین سال در کنفرانس انتر سولر شرق میانه در شهر دوبی به نشر رسد که شامل نود صفحه به زبان انگلیسی می‌باشد.

رشد انرژی قابل تجدید یکی از سکتورهای می‌باشد که می‌تواند باعث ایجاد هزاران شغل‌ جدید درافغانستان گردد. انجنیر محمدگل خُلمی به این منظور و برای ظرفیت سازی نیروی انسانی در این سکتور، ده‌ها کورس و ورکشاپ‌های آموزیشی را برای انجنیران جوان،    کارمندان دولتی و استادان و محصلین پوهنتون‌ها در نقاط مختلف کشور مثل: کابل، هرات، بدخشان، تخار و بلخ دایر نموده است.

در کنار سایر مسئولیت‌ها و فعالیت‌های ذکر شده انجنیر محمدگل خُلمی معاون و عضو بورد رهبری اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان نیز می‌باشد. موصوف از این طریق برای ظرفیت سازی شرکت‌های فعال در بخش انرژی قابل تجدید افغانستان نیز خدمات شایانی    را انجام داده و به نمایندگی از این بخش در چند کنفرانس بین‌المللی اشتراک ورزیده است. یکی از این دست آوردها ایجاد همکاری بین اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان و انجمن شرکت‌های سولر کشور جرمنی می‌باشد.

انجنیر محمدگل خُلمی در کنار لسان‌های ملی دری و پشتو ، به لسان انگلیسی بلدیت کامل دارد. و همچنان داری تحصیلات کوتاه مدت اختصاصی در رشته‌های انرژی قابل تجدید و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از کشورهای سویدن و هند می‌باشد. موصوف، با وجود    مصروفیت‌های زیاد، از چندی به این طرف برای بومی سازی انرژی قابل تجدید روی کتب آموزشی و ترجمه کتاب‌های انگلیسی برای انجنیران جوان کار می‌کند.موصوف، نظر به لزوم دید رهبری حکومت وحدت ملی بحیث معین انرژی برگزیده شد و تا حال در این پُست ایفای وظیفه می‌نماید. تمرکز وی در سکتور انرژی بیشتر بالای تطبیق پروژه‌های زیربنایی، سیستم سازی و نهاد سازی، تمرکز بالای بخش انرژی قابل    تجدید  و ایجاد سهولت‌ها و امکانات برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی در بخش انرژی می‌باشد.