ریاست اداری

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

معرفی نامه مختصر محمد افضل افضلی

رییس اداری و خدمات وزارت انرژی و آب

محمد افضل افضلی فرزند دولت خان در سال 1364 هجری خورشیدی در ولایت پنجشیر در یک فامیل متدین متولد گردید. آقای افضلی فارغ التحصیل لیسه عالی عبدالهادی داوی بوده و از رشته کمپوتر ساینس دانشگاه کابل مدرک لیسانس دارد. او همچنان از دانشگاه آمریکایی افغانستان در رشته اداره تجارت (MBA) ماستری دارد.

آقای افضلی دارای بیش از 10 سال تجربه کاری در زمینه های چون مالی، اداری، منابع بشری، تکنالوژی معلوماتی، تدارکات، نظارت و ارزیابی در ادارات ملی و بین المللی میباشد. ایشان بعد از سپری نمودن موفقانه مراحل پروسه CBR  و حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، منحیث رییس اداری و خدمات وزارت انرژی و آب در بست 2 مقرر شده و فعلا با کمال صداقت در همین بست ایفای وظیفه می نماید.

افضل افضلی متاهل بوده و دارای دو فرزند میباشد. موصوف به زبان های ملی کشور و لسان انگلیسی تکلم و تحریر می نماید. ایشان بجز از چند سفر رسمی و سیاحتی به کشور هایی چون، هندوستان، امارات متحده عربی، سریلانکا و قزاقستان؛ همیشه در افغانستان مسکن گزین بوده است.