داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Notification for intention to contract award
The Ministry of energy and water of Afghanistan (MEW) is supposed to award the contract: Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation-Zone II: Archi Main Canal (AMC), LKIP/AMC Intake & Flood Protection Works, under the contract No,...
Mar 19, 2019 -
آگاهی داوطلبی پروژه محافظتی گبیونی در مناطق طــــلاجات و جلیم خور ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار.
} پروژه محافظتی گبیونی در مناطق طــــلاجات و جلیم خور ولسوالی های دشت قلعه و خواجه غار ولایت تخار مربوط حوزه دریائی پنج آمو MoEW/PD/W014-98-NCB { لطف نموده متن ذیل را از طریق خویش در رادیو و اخبار مربوطه به نشر بسپارید: ریاست تدارکات...
Mar 16, 2019 Apr 09, 2019
آگاهی داوطلبی پروژه تهیه ضروریات لوازم دفتری برای سال 1398
وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه ضروریات لوازم دفتری برای سال 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات...
Mar 16, 2019 Apr 14, 2019
پروژه مطالعات امکان سنجی بند آبیاری وتولید برق لوره ولسوالی ارغستان ولایت کندهار
لطف نموده فایل های مربوطه پروژه را از لینک های ذیل بدست بیآورید. Appendex A_Mechanical Technical Requirements Appendex B-Electrical Technical Requirement_Almar Consultancy Services for Feasibility Study of Lorah Dam TOR Technical...
Mar 09, 2019 Mar 30, 2019
خدمات مشورتی برای پروژه دیزاین تفصیلی شاه عبدالله ولایت سمنگان
لطف نموده فایل های مربوطه پروژه را از لینک های ذیل بدست بیآورید. Annex A_Mechanical Technical Requirements Annex B-Electrical_Technical_Requirements_Design_Shah Abdullah Detail Design TOR_Shah Abdullah REOI Detail Design for Shah...
Mar 09, 2019 Mar 30, 2019
اطاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه اعمار کانال ذامه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا
بدین وســیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سـوم قانون تـدارکات به اطلاع عموم رسـانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار کانال ذامه ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شــرکت ســـاختمانی ستاری دارای نمبر جواز( D-29221) را به...
Mar 09, 2019 Mar 16, 2019
آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تعمیر دفتر PMO !
مساعدت بلاعوض G-0167-AFG (SF) پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب WRDIP-P1 اسم پروژه فرعی : اعمار تعمیر دفتر PMO نمبر ارتباطی پروژه : MEW/WRDIP-P1/NCB/Addtl 04 تمویل کننده : بانک انکشاف آسیائی (ADB) کود بودجه :...
Mar 03, 2019 Apr 02, 2019
پروژه مطالعات امکان سنجی بندی آبیاری آغا جان ولایت ارزگان
لطف نموده فایل های مربوطه پروژه را از لینک های ذیل بدست بیآورید. Annex A_Mechanical Technical Requirements_Feasibility-Study_Agha-Jan Annex-B_Electrical_Technical_Requirements_Feasibility_Agha-Jan REOL FEASIBILITY STUDY OF AGHA JAN DAM...
Mar 02, 2019 Mar 30, 2019
پروژه دیزاین تفصیلی بندی ساگی ولایت کنر
لطف نموده فایل های مربوطه پروژه را از لینک های ذیل بدست بیآورید. Annex A_Mechanical Technical Requirements_rev2 Annex B_Electrical Technical Requirements_rev2 Consultancy Services for detail design for Sagi hydropower project...
Mar 02, 2019 Mar 30, 2019
خدمات مشورتی برای پروژه دیزاین تفصیلی بند المار ولایت قاریاب
لطف نموده فایل مربوطه پروژه را از لینک ذیل بدست بیآورید. Annex A_Mechanical Technical Requirements
Mar 02, 2019 Mar 30, 2019
صفحه 1 از 13